Legal regulations

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania agencji pracy tymczasowej oraz agencji pośrednictwa pracy.
Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy [627,08 kB]

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy [578,70 kB]

Ustawa z 13 kwietnia 2007 o Państwowej inspekcji pracy
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 o PIP
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o Państwowej Inspekcji Pracy [2,26 MB]

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Agencji
Zatrudnienia
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.01.2009 r. w sprawie Agencji Zatrudnienia
Rozporzadzenie_MPiPS_z_dnia_26_stycznia_2009_r_w_sprawie_agencji_zatrudnienia [163,82 kB]